Spintires-2014-for-pc-downloadaneh-
Spintires/PC/2014 | 555 Mb
Languages: English
Release Date: 6/2014
Protection: Steam
Discs: 1
Genre: Adventure

نگاهی به عهده عامل تمام زمین، وسایل نقلیه شوروی بزرگ و سرمایه گذاری در سراسر چشم انداز های ناهموار تنها با یک نقشه و قطب نما به شما راهنمایی می کنند. کاوش در سطح و باز کردن بخش از نقشه است در حالی که کشف کامیون های جدید، ایستگاه، پارکینگ و کارخانه های تولید چوب سوخت رسانی جهت تولید برق بپردازید.